İŞYERİ PAKET SİGORTASI

Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

Bu ürün ile teminat altına alınabilecek işyerleri :

Satış Yerleri
Atölyeler
Depolar
Fabrikalar
İmalathaneler
Ambar ve Ardiyeler
Özellik Arzeden Yerler

 

Otomatik teminatlar:

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Yer Kayması
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Kira Kaybı
Alternatif İşyeri Masrafları
İş Durması
Geçici Adres Nakil

Seçime bağlı ek teminatlar:

Deprem
Sel veya Su Baskını
Deniz Taşıtları Çarpması
Kar Ağırlığı
Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
Komşuluk Mali Sorumluluğu
Enkaz Kaldırma Masrafları
Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*)
Taşınan Para (*)
Emniyeti Suistimal (*)
Makine Kırılması (*)
Elektronik Cihaz (*)
Çalışanlara ait özel eşyalar
Cam Kırılması Sigortası – aynalar dahil-
Cam Kırılması Nedeniyle Gıda Maddelerinde Meydana Gelecek Bozulma

(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL’sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.