Sıkça Sorulan Sorular

Kasko hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Peşinat dahil prim ödeme makbuzları • Trafik kazası tespit tutanağı/ifade tutanağı/görgü tespit veya sigortalı beyanı • Alkol raporu • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi • Hasar resimleri • Masraf faturaları • Poliçede mevcut indirimlerin (hasarsızlık,araç .okluğu,..vs) cevapları
Çalınma hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Acenteden poliçe prim borcu kalmadığına dair yazı • Karakol müracaat tutanağı • Ruhsat fotokopisi • 30 gün sonra karakoldan ve oto hırsızlık masasından alınacak bulunamadı yazısı • Poliçede mevcut indirimlerin (hasarsızlık,araç çokluğu,..vs) cevapları • Maliye ve trafik tescilden kaydının silindiğine dair yazı • Çalıntı şerhli tescil belgesi • Asıl ve yedek anahtarlar • Aracın dosyası
Yangın hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Poliçe prim makbuzları • Beyan • İtfaiye raporu • Tapu veya kira sözleşmesi • Fotoğraflar • Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösterir envanter ve giriş çıkış faturaları (İŞYERİ) • Vergi levhası • Mutabakatname • Talep name
Dahili su ve sel baskını hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Poliçe prim makbuzu • Beyan • Tapu veya kira sözleşmesi •Fotoğraflar
Fırtına hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Poliçe prim makbuzları • Meteoroloji raporu • Beyan yazısı • Tapu veya kira sözleşmesi • Fotoğraflar
Deprem hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Poliçe prim makbuzları • Bina ile ilgili hasarların derecesini gösteren resmi kuruluşlara ait raporu • Beyan yazısı • Tapu veya kira sözleşmesi • Fotoğraflar
Yaralanma hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Kaza sonrası yaralandığına dair hastane veya doktor raporu • Kati rapor • Taburcu edildiğine dair hastane raporu • Tedavi masraflarına ait belgeler (ilaç,muayene,ameliyat,..vs) • Kati rapor
Ölüm hasarında gerekli olan evraklar nelerdir?
• Poliçe fotokopisi • Trafik kazası tespit tutanağı/ifade tutanağı/görgü tespit veya sigortalı beyanı • Alkol raporu • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi • Otopsi raporu • Vukuatlı nüfus kayıt örneği • Veraset ilanı • Ölenin kazancını gösteren belge